top of page

Wat doen wij?

 

AanZet biedt zorg en ondersteuning aan (jong)volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en ggz-problematiek die vanwege een veelvoud aan sociale en individuele problemen de relatie met de samenleving zijn kwijt geraakt of dreigen te verliezen. De cliënten die AanZet bedient, hebben meervoudige sociale en individuele problemen in de leefgebieden:

  • Huisvesting

  • Financiële huishouding

  • Onderwijs

  • Inkomen

  • Sociaal netwerk

  • Justitie

  • Middelengebruik

 

De cliënten van AanZet hebben behoefte aan ondersteuning die gericht is op het stimuleren van zelfredzaamheid. Het beperkt functioneren kan het gevolg zijn van een verstandelijke handicap. Bij deze verstandelijke handicap kan ook sprake zijn van gedrags- of psychiatrische problematiek. Ingeval er sprake is van gedrags- of ggz problematiek en behandeling nodig is, dan kan AanZet hiervoor een behandeltraject op laten stellen.

Zoeken

bottom of page