top of page

Werkwijze

AanZet biedt ondersteuning, begeleiding en zorg aan (jong)volwassenen in een kwetsbare situatie, bijvoorbeeld door psychische problemen of een (licht) verstandelijke beperking. De begeleiding en behandeling van AanZet is altijd zo kort, dichtbij en licht mogelijk en gericht op zingeving, participatie en zelfredzaamheid. AanZet houdt bij de begeleiding en behandeling rekening met de verschillen in cultuur, religie, seksualiteit, leeftijd, kennis en ervaring. De begeleiding en behandeling kan bestaan uit:

  • Begeleiden naar zelfstandigheid/ zelfredzaamheid

  • Dag- en weekstructuur aanbrengen

  • Netwerk opbouwen en onderhouden

  • Administratie, financiën en post op orde krijgen en houden

  • Huishoudelijke taken op orde houden

  • Opvoedondersteuning

  • Ondersteuning bij het zoeken naar werk/dagbesteding/scholing en ondersteuning bij het behouden van werk of dagbesteding

  • Ondersteunen bij diverse contacten, bijvoorbeeld met familie, buurt, andere zorgaanbieders, artsen, bewindvoerders en dergelijke

 

De zorgbehoefte en de persoonlijke kenmerken van de cliënt worden samengebracht in een zorgplan onder toeziend oog van onze gedragsdeskundige. Indien nodig worden andere externe experts ingezet om de cliënt met een specifiek probleem te helpen. Het zorgplan is richtinggevend voor de wijze waarop de zorg wordt uitgevoerd door de professionals van AanZet. Mensen veranderen en daarmee ook hun zorgbehoeften. AanZet toetst periodiek, samen met cliënt en het netwerk, of het gekozen plan nog aansluit bij de zorgbehoefte. Hiermee is het ondersteuningsplan geen statisch document maar een fluïde plan dat richtinggevend is voor de zorg en begeleiding van cliënten. De integrale aanpak die maakt dat cliënten weer grip op hun leven krijgen en actief kunnen meedoen in de interculturele samenleving.

Zoeken

bottom of page