top of page

Missie

Stichting AanZet Zorg & Begeleiding biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Onze zorg en ondersteuning maakt dat onze cliënten op een waardige en eigen manier invulling kunnen geven aan hun leven. Dit doen wij door zingeving, cultuur en plezier als leidraad te gebruiken in de uitvoering van zorg en het bieden van ondersteuning.

 

 

Visie en Kernwaarden

 

Stichting AanZet Zorg & Begeleiding gelooft dat ieder mens recht heeft op een waardige en eigen manier van leven. Wij geloven in de kracht van verschillen en doen recht aan deze verschillen in de levering van zorg en het bieden van ondersteuning. Dit maakt dat wij een blijvende bijdrage leveren aan de levensvreugde van sociaal kwetsbare mensen en dat zij op eigen wijze kunnen participeren in de maatschappij.

​De vier kernwaarden van AanZet zijn de belangrijkste waarden van onze organisatie en vormen de basis van de identiteit. De kernwaarden vormen het DNA van AanZet en geven richting aan het bewerkstelligen van de visie. AanZet streeft ernaar deze waarden in al haar diensten en producten terug te laten komen. De kernwaarden van AanZet zijn:

  • Deskundig

       De zorg en begeleiding van AanZet wordt uitgevoerd door gekwalificeerde professionals die de cliënt

       centraal stellen. Daarnaast werkt AanZet doorlopend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening in         het kader van de kwaliteitsnorm voor zorg- en welzijnsinstellingen (HKZ en ISO9001).

  • Resultaatgericht

       AanZet heeft  een resultaatgerichte aanpak die maakt dat onze cliënten op een waardige en eigen manier             invulling kunnen geven aan hun leven. 

  • Transparant

       Aanzet staat voor laagdrempelige, open en eerlijk communicatie. Daarnaast acteren we snel en effectief.               Aanzet heeft geen wachtlijsten en werken middels bewezen methodieken. hierdoor krijgen onze klanten               snel de beste zorg en ondersteuning.

 

  • Innovatief

       Aanzet staat voor vernieuwing en streeft ernaar om voorop te lopen in haar dienstverlening en producten.             Om kwalitatief goede hulp en zorg te leveren in een snel veranderende omgeving, is het een noodzaak om             te blijven innoveren.

Zoeken

bottom of page