top of page

Kwaliteit

De zorg en begeleiding van AanZet wordt uitgevoerd door zorgprofessionals die bevoegd, bekwaam en goed opgeleid zijn. De zorgprofessionals werkzaam bij AanZet zetten de cliënt centraal stellen. Daarnaast werkt AanZet doorlopend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening in het kader van de kwaliteitsnorm voor zorg- en welzijnsinstellingen (HKZ en ISO9001). AanZet werkt volgens de geldende wet- en regelgeving en alle protocollen die gelden in de gehandicaptenzorg. De privacy van de cliënten van AanZet is opgenomen in een privacyreglement.

AanZet onderschrijft de aanbevelingen over goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording vanuit de Governancecode Zorg 2017. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur hebben uitvoering gegeven aan de Governancecode Zorg 2017 in de statuten en reglementen. Conform de statuten draagt de Raad van Bestuur de eindverantwoordelijkheid voor alle aspecten van de zorg- en dienstverlening.  

Zoeken

bottom of page