top of page

Met elkaar AanZet voor de juiste hulp!

 

Ambulante (woon) begeleiding

Stichting AanZet Zorg & Begeleiding levert (woon)begeleiding aan mensen die zelfstandig kunnen wonen maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Bij ambulante begeleiding komt de begeleider op afspraak aan huis voor begeleidingsmomenten. Bij noodsituaties is er altijd iemand telefonisch bereikbaar. Wilt u graag woonbegeleiding en maar heeft u geen woning, dan heeft AanZet woningen ten behoeve van ambulante woonbegeleiding.

 

De cliënten van AanZet hebben een (licht) verstandelijke beperking en/ of ggz problematiek en hebben behoefte aan ondersteuning die gericht is op het stimuleren van zelfredzaamheid. De zorg en begeleiding van AanZet wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Onze kernwaarden

 

De vier kernwaarden van AanZet zijn de belangrijkste waarden van onze organisatie en vormen de basis van de identiteit. De kernwaarden vormen het DNA van AanZet en geven richting aan het bewerkstelligen van de visie. AanZet streeft ernaar deze waarden in al haar diensten en producten terug te laten komen.

Deskundig

De zorg en begeleiding van AanZet wordt uitgevoerd door gekwalificeerde professionals die de cliënt centraal stellen. Daarnaast werkt AanZet doorlopend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening in het kader van de kwaliteitsnorm voor zorg- en welzijnsinstellingen (HKZ).

Resultaatgericht

AanZet heeft  een resultaatgerichte aanpak die maakt dat onze cliënten op een waardige en eigen manier invulling kunnen geven aan hun leven. 

Transparant

Aanzet staat voor laagdrempelige, open en eerlijk communicatie. Daarnaast handelen we snel en effectief. Aanzet heeft geen wachtlijsten en werken middels bewezen methodieken. Hierdoor krijgen onze klanten snel de beste zorg en ondersteuning.

Innovatief

Aanzet staat voor vernieuwing en streeft ernaar om voorop te lopen in haar dienstverlening en producten. Om kwalitatief goede hulp en zorg te leveren in een snel veranderende omgeving, is het een noodzaak om te blijven innoveren.

KO-logo-zwart.gif
WTZi.png
bottom of page